Przed wypełnieniem zgłoszenie proszę sprawdzić czy awaria nie jest spowodowana przez czynniki pośrednie, takie jak brak dopływu zasilania. W celu sprawnego zdiagnozowania usterki prosimy o dokładny opis zaistniałego problemu. Przed przyjazdem serwisu należy przygotować wypełnioną kartę gwarancyjną i zabezpieczyć dostęp do niesprawnego urządzenia. Aby wypełnić zgłoszenie kliknij tutaj.
By zakupione przez Państwa urządzenia mogły prawidłowo pracować należy wykonywać okresowe przeglądy. Przeglądy wykonywane przez serwis są płatne. Po wysłaniu zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem w celu ustalenia szczegółów. Przed przyjazdem serwisu należy przygotować wypełnioną kartę gwarancyjną. Aby wypełnić zgłoszenie kliknij tutaj.
W razie pytań i wątpliwości co do działania nawiewników okiennych aereco lub w razie ich niewłaściwego działania czy usterki mechanicznej prosimy wypełnić formularz znajdujący się tutaj.
Witamy w serwisie AERECO:
Jako Autoryzowany Serwis Aereco świadczymy usługi z zakresu obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej wentylatorów. W celu spełnienia standardów obsługi, wynikających z obowiązujących systemów zarządzania jakością i zgodnych z ogólnymi warunkami gwarancji dostarczonymi z naszymi urządzeniami, wymagamy od naszych klientów zachowania dokumentów potwierdzających prawa do napraw gwarancyjnych i zastosowania się do procedur obowiązujących w dziale serwisu.


AERECO WENTYLACJA sp. z o.o.
ul. Kasprzaka 7
01-211 Warszawa

NIP: 527 22 56 495
REGON: 016116167
KRS 0000035416
Numer rejestrowy BDO: 000016849
serwis AERECO region północ
serwis AERECO region południe
serwis AERECO region zachód
serwis AERECO region wschód
serwis AERECO region centrum
ul. Kartuska 418
80-125 Gdańsk
serwis@aereco.com.pl

Rafał Puton
tel. 573 791 793
puton@aereco.com.pl
ul. Lipińskiego 17 lok b
30-349 Kraków
serwis@aereco.com.pl

Rafał Jawor
tel. 506 029 717
jawor@aereco.com.pl
ul. Szelągowska 24
61-626 Poznań
serwis@aereco.com.pl

Adrian Szymkowiak
tel. 506 029 965
szymkowiak@aereco.com.pl
 
ul. Jana Pawła II 17
20-538 Lublin
serwis@aereco.com.pl

Dawid Stachurski
tel. 511 841 734
stachurski@aereco.com.pl
ul. Dobra 13 | Łomna Las
05-152 Czosnów
serwis@aereco.com.pl

Tomasz Małkowski
tel. 506 029 368
malkowski@aereco.com.pl