Zgłaszający:
/
Dotyczy:

w przypadku różnych miejsc instalacji prosimy wypełnić osobny formularz
Opis sytuacji:
Sposób załatwienia sprawy:
Po prawidłowo wypełnionym zgłoszeniu w możliwie krótkim czasie dostaną Państwo potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wraz z propozycją daty spotkania. Po zakończeniu wszystkich czynności serwisowych otrzymają państwo pocztą elektroniczną dokument potwierdzający zakończenie usługi i zamknięcia zgłoszenia. Przed przyjazdem serwisu należy przygotować wypełnioną kartę gwarancyjną z potwierdzeniem wykonania wymaganych przeglądów i zabezpieczyć dostęp do niesprawnego urządzenia. Równocześnie zobowiązani jesteśmy do poinformowania Państwa, iż niespełnienie tych warunków skutkować może odmową wykonania naprawy w ramach gwarancji. W konsekwencji zostaną Państwo obciążeni kosztami nieuzasadnionego wezwania serwisu.
DOKUMENTY serwisowe
Wraz z dostawą naszych wentylatorów otrzymają Państwo : - Instrukcję Obsługi - DTR - dokumentację techniczno rozruchową - GWARANCJĘ - fakturę Prosimy sprawdzić, czy posiadacie Państwo wszystkie te dokumenty ...
serwis AERECO region północ
serwis AERECO region południe
serwis AERECO region zachód
serwis AERECO region wschód
serwis AERECO region centrum
ul. Kartuska 418
80-125 Gdańsk
serwis@aereco.com.pl

Rafał Puton
tel. 573 791 793
puton@aereco.com.pl
ul. Lipińskiego 17 lok b
30-349 Kraków
serwis@aereco.com.pl

Rafał Jawor
tel. 506 029 717
jawor@aereco.com.pl
ul. Szelągowska 24
61-626 Poznań
serwis@aereco.com.pl

Adrian Szymkowiak
tel. 506 029 965
szymkowiak@aereco.com.pl
 
ul. Jana Pawła II 17
20-538 Lublin
serwis@aereco.com.pl

Dawid Stachurski
tel. 511 841 734
stachurski@aereco.com.pl
ul. Dobra 13 | Łomna Las
05-152 Czosnów
serwis@aereco.com.pl

Tomasz Małkowski
tel. 506 029 368
malkowski@aereco.com.pl